sunnuntai 21. syyskuuta 2014

UNESCO-koulut tavoittelevat rauhaa ja kestävää kehitystä

Reilut 50 suomalaisten UNESCO-koulujen opettajaa ja rehtoria kokoontui 28.8.2014 Opetushallitukseen verkostoitumaan ja vaihtamaan ideoita sekä pohdiskelemaan, miten UNESCO-koulujen tavoitteet liittyvät uudistuvaan opetussuunnitelmaan (koulutuspäivän materiaalit löytyvät täältä) ja kotikansainvälisyyteen.
asp_member_enUNESCO-koulut on globaali koulujen verkosto (ASPnet), joka kattaa opetuksen esiopetuksesta opettajakoulutukseen. Verkosto perustettiin jo 1953 edistämään rauhaa, tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Viime vuosina kestävä kehitys ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin, samoin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaaminen ja suojelu. Käytännössä toiminta on keskittynyt erilaisten lippulaivahankkeiden edistämiseen (esim. Baltic SeaSandwatch ja Learning for Future).
ASPnet-verkostolle on vastikään hyväksytty vuosille 2014 – 2021 uusi strategia, jossa nostetaan maailmankansalaisuus (Global Citizen Education) ja kestävä kehitys (Education for Sustainable Development) UNESCO-koulujen päätavoitteiksi, joita toteutetaan
  1. Integroimalla globaalikasvatus ja kestävä kehitys koulujen opetussuunnitelmiin
  2. Kokeilemalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä ko. asioiden opiskelussa
  3. Vahvistamalla ja kehittämällä ideoiden, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista UNESCO-koulujen kesken
perusopetuksen-arvoperustaOn ilahduttavaa havaita, että Suomi on näissä asioissa jo hyvin pitkällä. Maailmankansalaiseksi kasvaminen, interkulttuuriset taidot ja kestävä kehitys ovat uudistuvassa OPS:ssa vahvasti läsnä. Näin Suomen UNESCO-koulut voivat ottaa aktiivisen roolin ASPnet-verkostossa ja jakaa suomalaista osaamista tällä(kin) sektorilla.
Tälle vuosituhannelle UNESCO-koulut astuvat käyttäessään aktiivisesti verkkoympäristöjä, jotka on suunniteltu keskustelua ja ideoiden jakamista varten (ASPnet in Action). Myös some (Facebook, Instagram, Twitter) otetaan käyttöön: #aspnet-fi. UNESCO-koulut toimivat yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa. Mukaan kutsutaan perheet, järjestöt ja yrittäjät. Kaikki haluavat edistää hyvää ja rakentaa parempaa maailmaa.
UNESCO-koulujen tavoitteet voidaan saavuttaa vain kun koko koulu osallistuu ja on sitoutunut yhteisiin päämääriin. Rauhankasvatus, konfliktien sovittelu, ihmisoikeudet ja ympäristön suojelu voidaan nostaa esiin opetuksessa säännöllisesti esim. kerran kuussa toteutettavilla teemapäivillä, jolloin aamunavauksesta alkaen eri oppiaineissa käsitellään eri näkökulmista sovittua teemaa. Samalla toteutetaan oppiainerajat ylittävää kokonaisvaltaisen oppimisen menetelmää.
YK:n pääsihteerin käynnisti 2012 Global Education First Initiative (GEFI) -hankkeen, jonka tavoitteena on saada jokainen lapsi kouluun, parantaa koulutuksen laatua ja tukea maailmankansalaiseksi kasvua. Nämä tavoitteet ovat myös UNESCO-koulujen toiminnan ytimessä. Pääsihteeri Ban Ki-Moonin sanoin:
When we put Education First, we can reduce poverty and hunger, end wasted potential – and look forward to stronger and better societies for all.

sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia

"Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia "
"Ollaan ihmisiksi, tullaan maailmankansalaisiksi"

"Meille ovat tervetulleita kaikki "
UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää tavoitetta, että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia kunnioitettaisiin maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.
Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen. Nykyään projekti on käynnissä 172 maassa, ja siihen kuuluu yli 7500 koulutusalan instituutiota.

Pohdittavaksi opiskelijaryhmissä:
Millaisia ajatuksia seuraavat filmit herättävät?
Miten Laanilan lukiossa voitaisiin huomioida filmeissä esille tuodut asiat?
Miten filmeissä esitetyt asiat näkyvät Laanilan lukion, Unesco-koulun, sloganeissa?

1) Kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jääminen 
2) Ennakkoluulot ja maahanmuuttajat
3) Kaikki muuttuu paremmaksi
4) Kovasikajuttu / Pertti Kurikan Niminpäivät

Laanilan lukion 2. vuosikurssin opiskelijoiden ajatuksia ko. filmeistä:

1) "Filmi herätti surullisia ajatuksia. On keljua, kun jätetään ulkopuolelle. Asialle pitäisi tehdä jotain."
"Pitäisi huomioida kaikki, jotka näyttävät olevan aina yksin ja käydä juttelemassa heidän kanssaan."
"Otetaan kaikki mukaan, eikä jätetä ketään ulkopuolelle."
"Filmi nosti tunteet pintaan. Ongelma on tuttu, myös meidän koulussa."
"Huolestuttavan tuttu ja arkipäiväinen ongelma."
"Kiusaajat tarvitsevat asennemuutoksen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma ja me kaikki olemme syyllisiä tähän."
"Pystyin samaistumaan tunteeseen, jota filmin henkilö koki. Hänen sanansa olivat aivan kuin minun suustani."
"Tällaista kiusaamista tapahtuu varmaan monessa ryhmässä/koulussa."
"Vaikka olemme kaikki erilaisia, niin meidät kaikki pitäisi silti ottaa mukaan porukkaan."
"Ei jätetä ketään yksin, koulun käytävillä voisi rohkaistua ja mennä puhumaan yksinäisille ihmisille ja ryhmätöissä pitäisi ottaa mukaan kaikki."
"Hiljaiset ihmiset on helppo jättää yksin, kun itselläkään ei riitä rohkeutta mennä juttelemaan ja sitä uskottelee, että kyllä se pärjää, kun tykkää olla yksin."
"Huomioidaan kaikki, sillä jokainen on yhtä arvokas."
"Yritetään tulla toimeen kaikkien kanssa."
"Laanilassa ei ole yksinäisiä tyyppejä silminnähtävästi, mutta on ollut, ja tietääkseni ne, jotka ovat olleet yksin ovat lopulta saaneet ihmisiä ympärilleen."
"Kynnys tutustua uusiin ihmisiin kasvaa ajan kuluessa ja porukoiden vakiintuessa. Heti alussa pitäisi saada ihmiset yhteen. Pienet ryhmät tietysti auttaisivat asiaa."
"Laanilassa on paljon erilaista porukkaa ja kaikki on kuitenkin hyväksyttyjä."

2) "Mietin, että mitä jos olisin itse maahanmuuttaja ja huonossa asemassa uudessa kotimaassani."
"Ulkomaalaiset herättävät pelkoa, koska he ovat tuntemattomia ja usein ennakkoluuloja ei edes haluta muuttaa. Suomalaiset pelkäävät tuntematonta, mutta tilanne on koko ajan menossa parempaan suuntaan, sillä nuoret kasvavat suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen ja tottuvat ulkomaalaisiin."
"Maahanmuuttajia pitäisi tutustuttaa suomalaisopiskelijoihin esim. järjestämällä jokin ryhmä, jossa tehtäisiin yhdessä asioita."
"Maahanmuuttajat voisivat vierailla kouluissa kertomassa entisestä elämästään ja elämästään Suomessa."
"Toivon kouluumme vielä enemmän kansainvälisiä kursseja/projekteja, vaihto-oppilaita, tutustumista eri kulttuureihin ja ulkomaisia opettajavierailuja. Ne ovat toimineet hyvin!"
"On surullista ja jopa raivostuttavaa, että maahanmuuttajia pidetään vastenmielisinä ja heihin suhtaudutaan väheksyvästi."
"Maahanmuuttajista on paljon ennakkoluuloja, jotka eivät usein pidä paikkaansa. Heidän taustansa ovat hyvin erilaisia, mutta usein ajatellaan, että siihen on aina yksi ja sama syy."
"Stereotypiat eri kansallisuuksista ovat mustavalkoisia ja liioiteltuja."
"Harmi, että suomalaiset ovat luonteeltaan niin hiljaisia, sisäänpäinkääntyneitä ja ujoja puhumaan vieraita kieliä, joten tutustuminen maahanmuuttajiin on vaikeaa."
"Maahanmuuttajien asioita pitäisi ottaa enemmän puheeksi ja tuoda heidän ongelmiaan enemmän esille. Yleensä ennakkoluulot johtuvat tietämättömyydestä."
"Pyritään ottamaan kaikki tasavertaisina vastaan. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia."
"Laanilassa ulkomaalaisilla on ystäviä ja hyvä olla."

3) "Suvaitsevaisuus on hyve, suomalaiset ovat joissakin asioissa ennakkoluuloisia. Meidän tulee hyväksyä kaikki sellaisina kuin he ovat."
"Näistäkin asioista pitäisi puhua enemmän."
"Filmissä oli paljon rohkaisevia ja positiivisia ajatuksia."
"Ihanaa, että nämä ihmiset uskaltavat olla niin avoimia ja ylpeitä asiasta."
"Älä tuomitse ketään. Äläkä kulje massan mukana, vaan ole rohkeasti oma itsesi."
"Kaikki saavat itse päättää mitä haluavat tehdä ja kenen kanssa mennä naimisiin yms."

4) "Hienoa, että kehitysvammaisille on harrastusmahdollisuuksia ja, että he pääsevät näyttämään millaisia ihmisiä ovat."
"Filmin henkilöt olivat todella iloisia, hauskoja ja hellyttäviä."
"Meidän tulee ymmärtää ja suvaita ja kunnioittaa kehitysvammaisten erilaisuutta, kohdella kaikkia tasa-arvoisesti ja ottaa heidät mukaan erilaiseen toimintaan."
"Annetaan kaikkien olla oma itsensä."

lauantai 15. maaliskuuta 2014

"Oulu Loves Me" - rasismivapaan Oulun puolesta

Unesco-koulu Laanilan lukion tyttökvartetti Emma, Jenni, Anniina & Mette 
sekä "Voice of Finland" -tähti Julia Väyrynen 
 rasismivapaan Oulun puolesta Rotuaarin lavalla 15.3.2014


tiistai 4. maaliskuuta 2014

Laanilan lukiolaiset Rotuaarin lavalla rasismivapaan Oulun puolesta

Laanilan lukion tyttökvartetti ja Oulun uusi "Voice of Finland" -tähti Julia Väyrynen nousevat Rotuaarin lavalle hyvän asian puolesta rasisminvastaisessa "Oulu Loves Me" -tapahtumassa lauantaina 15.3.2014."Meille ovat tervetulleita kaikki" ja "Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia" lukee Unesco-koulu Laanilan lukion aulassa. Meille yhdenvertaisuus on sitä, että kunnioitamme jokaisen yksilöllisyyttä ja vapautta olla oma itsensä sekä vastustamme syrjintää. Jokainen on samanarvoinen sellaisena kuin on riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai taustastaan. 

Pohjois-Suomen Unesco -koulut panostavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen erityisesti tämän ja ensi vuoden ajan.  Hyväksyntään ja samanarvoiseen kohteluun on kiinnitetty huomiota erilaisten tempausten ja kulttuurikurssien avulla. Laanilan lukion aktiiviset ja musikaaliset opiskelijat Anniina Ervasti, Jenni Hyry, Mette Köykkä ja Emma Suomela haluavat kantaa oman kortensa kekoon hyppäämällä Rotuaarin lavalle laulamaan syrjinnästä vapaan Oulun ja maailman puolesta. Tyttöjen mielestä erilaisuus on niin tärkeä asia, ettei ketään saa syrjiä sen takia. "Jokainen voi edistää yhdenvertaisuutta ja pienilläkin askelilla saadaan aikaan suuria tekoja. Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen sekä ennakkoluuloton avarakatseisuus ovat arvokkaita eleitä, joilla voimme vaikuttaa. Meillä Laanilassa on hieno yhdenvertaisuuden henki ja sitä haluamme nyt levittää oman musiikkiesityksemme muodossa."  


"Country-tyttö" Julia Väyrysessä on VOIMAA. Näin ovat todenneet myös "Voice of Finland" -ohjelman nimekkäät tähtivalmentajat. Mistä tuon lahjakkaan ja sinnikkään nuoren naisen määrätietoisuus kumpuaakaan? Itsekin koulukiusauksen kohteeksi joutuneella Julialla on oma tarina kerrottavanaan ja laulu laulettavanaan. Laulu kertoo uskalluksesta ja rohkeudesta olla lopulta oma itsensä! Musiikki on vienyt Julian mennessään. Hän kirjoittaa ja säveltää omaa musiikkia sekä harjoittelee ahkerasti viime vuoden "Voice of Finland" -tähden, Oulun konservatorion laulun opettaja, Inga Söderin johdolla. Nyt Julia uskaltaa olla oma aito itsensä ja antaa kaiken myös meille kuulijoille. Ja mikä parasta,  hänen äänensä ja karismansa valloittavat meidät kaikki!


keskiviikko 19. helmikuuta 2014

Ollaan ihmisiksi, tullaan maailmankansalaisiksi

Ollaan ihmisiksi, tullaan maailmankansalaisiksi -koulutus 18.2.2014 Lasaretissa

Muusikko-juontaja Axl Smith on toiminut Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2006. Hän vieraili tällä viikolla kaikissa Oulun Unicef-kouluissa ja osallistui myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden globaalikasvatusyksikkö Oulun Maailmankoulun koulutukseen. Axlin sydäntäsärkevät kuvat ja kertomukset matkoista Unicefin kohteisiin sekä hänen sympaattinen persoonansa ja oma huikea menestystarinansa innoittivat ja antoivat ammattikasvattajille arvokasta tietoa siitä, miten voimme yhdessä yrittää parantaa maailmaa ja tehdä hyvää lapsille myös kolmannen maailman maissa.


Ohjelma:

klo 12.30-13.00 Kahvit

klo 13.00-13.30 Avaus, UNICEF:in hyvän tahdon lähettiläs Axl Smith
klo 13.30 Siirtyminen työpajatyöskentelyyn

1. Ennakkoluuloja - minullako? – rasisminvastainen työpaja
2. Kasvatusta ihmisoikeusperustaisesti ja toiminnallisesti - ihmisoikeuskasvatuksen työpaja


Mukana Unesco-koulujen edustajat Raija Kärkkäinen ja Johanna Nousiainen Norssilta sekä Wilma Juustila & Tiina Fredriksson Laanilan lukiosta.


sunnuntai 19. tammikuuta 2014

POHJOIS-SUOMEN UNESCO-KOULUJEN TAPAAMINEN TO 16. – PE 17.1.2014


PERÄPOHJOLAN OPISTO
Kivirannantie 13, 95410 Tornio

TORSTAI 16.1.

klo 14.30 kahvit ja leivät ruokasalissa

klo 15.00 kokoustilassa
·         Tervetuloa, rehtori Jaakko Junes
·         8h esittää lauluja
·         Arja Martinviita, förvaltningschef Haparanda:
Ruotsin koulusysteemistä, maahanmuuttajien koulutuksesta
                           - kysymykset sallittuja ja suotavia J
·         Unesco-kyselyjen tuloksia, blogi-asiaa, mitä on tehty tähän asti yms.
- keskustelua toiminnasta

klo 18.00 ruokailu Pajan vintissä (Kaupunginhotelli)

n klo 20.00 illanviettoa ja vapaata seurustelua PPO:n  saunaosastolla, mahdollisuus uida ja saunoa

PERJANTAI 17.1.

klo 8.30 Kokous: suunnittelua, PPO:lla kokoustilassa


klo 11.00 siirtyminen Putaan koululle, koululounas & kotiin lähtö