sunnuntai 17. marraskuuta 2013

Unesco Polaris -koulujen T-paidan tuunauskisan voittajat

Voittajiksi Unesco-koulujen yhteisessä T-paidan tuunauskisassa selvisivät seuraavat T-paidat 
Tornion Putaan koulusta:Onnittelut voittajille!

POHJOIS-SUOMEN UNESCO-KOULUJEN KOKOUS TO 3.10. – PE 4.10. 2013


klo 11.00 koululounas
klo 11.45 tutustumista uuteen lukiorakennukseen
klo 12.15 – 13.00 kokous auditoriossa
                      Tervetuloa, rehtori Kullervo Leinonen
Oulun kaupungin sivistystoimen tervehdys ja tilannekatsaus, lukiojohtaja Pekka Fredriksson
klo 13.00 – 14.00 luento, Dr. Blair Stevenson: Intercultural education in practice (lecture + think tank)
klo 14.00 – 14.30 iltapäiväkahvi

klo 14.30 – 15.30 Toiminnan suunnittelu, budjetin laatiminen

T-paitojen tuunauskisa Laanilassa

Unesco-Polaris -koulujen yhteinen t-paidan tuunauskisa, jonka aiheena yhdenvertaisuus.


Laanilan lukion t-paidan tuunauskisan viisi eniten ääniä saanutta t-paitakuvaa:


Nina Schwartz


Tommi Väyrynen


Janika Alavesa
Tiina Välimaa

Mette Köykkä

tiistai 21. toukokuuta 2013

UNESCO ASPnet –TOIMINTA


Laanilan lukiolle myönnettiin keväällä 2012 maailmanlaajuisen UNESCO-kouluverkoston (ASP - Associated Schools Project Network) certifikaatti. UNESCO ASPnet –toiminta arvioidaan kansainvälisin laatukriteerein ja certifikaatin saaminen edellyttää, että kansainvälisyyskasvatus on vakiintunut osaksi arjen toimintaa. UNESCO ASP -kouluna pyrimme toiminnallamme lisäämään nuorten kansainvälistä kulttuurista ymmärtämystä ja osaamista sekä valmistamaan heitä kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet. Unesco-kouluna Laanilan lukiolla on monenlaista toimintaa, mm. englanninkielistä kansainvälisyyskasvatusta, kansainvälisiä kulttuuriluentoja, ruotsinkielistä kummiopiskelijatoimintaa sekä yhteistyöprojekteja muiden koulujen kanssa Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Testaamme myös UNESCOn aineistoja ja levitämme hyviä käytänteitä, jotka liittyvät globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmiin, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen sekä ympäristönsuojeluun. Opettajat ja lukion oppilaskunta suunnittelevat ja käynnistävät yhdessä UNESCO-toimintoja koulun arkeen. Suomen Unesco-koulutoimintaa koordinoi Opetushallitus.

keskiviikko 3. huhtikuuta 2013

Laanilan lukio mukana Oulu Loves Me -tapahtumassa
Oulu loves me -tapahtuma järjestettiin Rotuaarilla perjantaina 15.3. kello 13–15. Tapahtuma oli rasisminvastaisen viikon aloitustempaus. Rasisminvastaista viikkoa vietettiin viikolla 12.
Oulu loves me -tapahtuman tarkoituksena oli nostaa suvaitsevaisuus ja rasisminvastaisuus esille ja tuoda ne yleiseen tietoisuuteen ja keskustelun aiheeksi.
Tällä yhteisellä tempauksella pyrittiin saamaan useat tahot osallistumaan ennakkoluulojen hälventämiseen ja suvaitsevaisuuden sanoman levittämiseen.
Tapahtumassa esiintyivät mm. Eelis "Elvis" Saurio Rhyme-bändinsä kanssa, Itämaisen tanssin yhdistys Yasmine, Oulun Taiji-seura ja Unesco-koulu Laanilan lukion opiskelija Julia Väyrynen ja musiikin opettaja Marja Salmela. Yleisö pääsi osallistumaan zumbaan ja ennakkoluulojen poistotanssiin sekä heittämään omat ennakkoluulonsa roskiin. Tapahtumassa oli mehutarjoilu.
Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Oulun kaupunki. Tempauksen ohjelmaa tuottivat muun muassa nuorisopalvelut, kaupunginkirjasto, maahanmuuttajapalvelut, asukastuvat, opetustoimi, Villa Victor, kaupunginteatteri ja liikuntapalvelut. Tempauksessa oli mukana myös SPR, Pohjois-Suomen Romanit ry, Oulun seudun Setlementin Ystävyystalo ja Naisten koulu, Pohjois-Suomen alueellinen etnisten suhteiden  neuvottelukunta (Etno), Oulun Taiji-seura ry, Laanilan lukio sekä monet muut tahot.

Tapahtuman ohjelma:
klo 13.00
 • Tapahtuman avauspuhe: yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka ja konsernipalveluiden hallintojohtaja Ari Heikkinen
klo 13.10
 • Itämaisen tanssin yhdistys Yasmine esiintyy
klo 13.20
 • Inna Petrova lausuu kaksi omaa runoaan (runot käännettään suomeksi)
 • Haastattelu: Pohjois-Suomen romanit
klo 13.30
 • "Elvis" Saurio ja Rhyme
klo 13.45
 • Puhe: Pohjois-Suomen Etno
klo 14.00
 • Nuorten haastattelu
klo 14.15
 • Hiphop-tanssia ja -musiikkia
klo 14.35
 • Oulun taiji-seura esiintyy
klo 14.45
 • Ennakkoluulojen poistotanssi. Vetäjinä Ennakkoluuloeläimet.
klo 14.55
 • We are the World/UNESCO-koulu Laanilan lukion Julia Väyrynen, laulu ja Marja Salmela, piano
klo 15.00
 • Tapahtuma päättyy
Tapahtuman juonsi Kati Jurkko Yle Oulusta. Paikalla oli koko tapahtuman ajan myös SPR:n ennakkoluulo-roskis, johon jokainen kävi heittämässä omat ennakkoluulonsa.